Thủy Tiên
Thủy Tiên
别名:未知性别:女地区:越南出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Thủy Tiên,歌手,主要作品有《Vẫn Mãi Yêu Anh》《Vang》等。Thủy Tiên,歌手,主要作品有《Vẫn Mãi Yêu Anh》《Vang》等。