Georgina
Georgina
别名:未知性别:女地区:西班牙出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Georgina,歌手,主要作品有《Menamoré》《No Sera Facil》《Rara》等。Georgina,歌手,主要作品有《Menamoré》《No Sera Facil》《Rara》等。