Nish
Nish
别名:Nishma Asher性别:女地区:英国出生地:英国埃塞克斯
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Nish,歌手,2010年4月发行了首张宗教音乐专辑《Tera Shaafi》。Nish,歌手,2010年4月发行了首张宗教音乐专辑《Tera Shaafi》。