Bijue
Bijue
别名:未知性别:女地区:罗马尼亚出生地:罗马尼亚
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Bijue,罗马尼亚电音舞曲女歌手,主要作品有《All The Stars》。Bijue,罗马尼亚电音舞曲女歌手,主要作品有《All The Stars》。