Daniela Herrero
Daniela Herrero
别名:Daniela Laura Herrero性别:女地区:阿根廷出生地:阿根廷布宜诺斯艾利斯
血型:未知生日:08月19日星座:狮子座职业:歌手 / 作词 / 作曲
简介:Daniela Herrero,阿根廷创作歌手,主要作品有《Sólo tus canciones》《Adoquines》《Hacerte Bien》等。Daniela Herrero,阿根廷创作歌手,主要作品有《Sólo tus canciones》《Adoquines》《Hacerte Bien》等。