JIAE
JIAE
别名:JiAe / 金智爱性别:女地区:韩国出生地:韩国
血型:未知生日:10月31日星座:天蝎座职业:歌手
简介:JIAE,歌手,嘻哈女团Wa$$up主唱,代表作品有《Hotter Than A Summer》《Wa$$up》等。JIAE,歌手,嘻哈女团Wa$$up主唱,代表作品有《Hotter Than A Summer》《Wa$$up》等。