Alma Abdiu
Alma Abdiu
别名:未知性别:女地区:其他出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Alma Abdiu,阿尔巴尼亚歌手,主要作品有《Nje Ne Nje Miljon》等。Alma Abdiu,阿尔巴尼亚歌手,主要作品有《Nje Ne Nje Miljon》等。