Robert Sapolsky
Robert Sapolsky
别名:未知性别:男地区:美国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:作家
简介:Robert Sapolsky,美国科学家、作家,斯坦福大学生物学、神经学和神经外科教授,作品有教育节目《斯坦福大学公开课:从生物学看人类行为》。Robert Sapolsky,美国科学家、作家,斯坦福大学生物学、神经学和神经外科教授,作品有教育节目《斯坦福大学公开课:从生物学看人类行为》。