Korr-A
Korr-A
别名:未知性别:女地区:美国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Korr-A,歌手,主要作品有《FIYACRAKA》等。Korr-A,歌手,主要作品有《FIYACRAKA》等。