Daphine Khoo
Daphine Khoo
别名:Daphne Khoo Pheng Yi性别:女地区:新加坡出生地:新加坡
血型:未知生日:01月22日星座:水瓶座职业:歌手
简介:Daphine Khoo,新加坡流行歌手,代表作品有《Just Give Me A Reason》等。Daphine Khoo,新加坡流行歌手,代表作品有《Just Give Me A Reason》等。