Jin Doggae
Jin Doggae
别名:진돗개性别:男地区:韩国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Jin Doggae,歌手,主要作品有《One Way Ticket》《Your Mind》《다이빙》等。Jin Doggae,歌手,主要作品有《One Way Ticket》《Your Mind》《다이빙》等。