Ja Mezz
Ja Mezz
别名:未知性别:男地区:韩国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Ja Mezz,歌手,代表作品为《샤브샤브》《Wanna Get (Oasis Pt.2)》《树懒》《Funk N Drunk》等。Ja Mezz,歌手,代表作品为《샤브샤브》《Wanna Get (Oasis Pt.2)》《树懒》《Funk N Drunk》等。