Dong Nhi
Dong Nhi
别名:Đông Nhi性别:女地区:越南出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Dong Nhi,歌手,代表作品有《Lang Nghe Tim Em》《Khoc》《Ngot ngao》等。Dong Nhi,歌手,代表作品有《Lang Nghe Tim Em》《Khoc》《Ngot ngao》等。
获奖经历:

2015年最佳亚洲艺人奖