Sơn Tùng M-TP
Sơn Tùng M-TP
别名:未知性别:男地区:越南出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Sơn Tùng M-TP,歌手,其作品有《Em Cua Ngay Hom Qua》《Chac Ai Do Se Ve》《Nang Am Xa Dan》等。Sơn Tùng M-TP,歌手,其作品有《Em Cua Ngay Hom Qua》《Chac Ai Do Se Ve》《Nang Am Xa Dan》等。