Thu Minh
Thu Minh
别名:未知性别:女地区:越南出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Thu Minh,歌手,其作品有《Hangover》等。Thu Minh,歌手,其作品有《Hangover》等。