Jidenna
Jidenna
别名:未知性别:男地区:美国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Jidenna,歌手,代表作品有《Classic Man》《Shabba Wabba》等。Jidenna,歌手,代表作品有《Classic Man》《Shabba Wabba》等。