Diễm Hương
Diễm Hương
别名:Diem Huong性别:女地区:越南出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Diễm Hương,歌手,曾获越南好声音冠军。主要作品有《My Destiny》等。Diễm Hương,歌手,曾获越南好声音冠军。主要作品有《My Destiny》等。