CANDO
CANDO
别名:캔도性别:男地区:韩国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:CANDO,韩国男歌手,代表作品有《All About You》。CANDO,韩国男歌手,代表作品有《All About You》。