Fetty Wap
Fetty Wap
别名:未知性别:男地区:美国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Fetty Wap,歌手,其作品有《Trap Queen》《Wap Thru》《Make It》等。Fetty Wap,歌手,其作品有《Trap Queen》《Wap Thru》《Make It》等。
获奖经历:

2016年最佳新人

2016年最佳新人

2015年受关注艺人Trap Queen