Ghetto Geasy
Ghetto Geasy
别名:未知性别:男地区:其他出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Ghetto Geasy,阿尔巴尼亚歌手,其作品有《Tirana Lifestyle》等。Ghetto Geasy,阿尔巴尼亚歌手,其作品有《Tirana Lifestyle》等。