Lu1
Lu1
别名:未知性别:男地区:中国出生地:未知
血型:未知生日:10月31日星座:天蝎座职业:歌手 / 作词
简介:Lu1,歌手、作词,其作品有《男孩》《不能带你去》《自己做决定》等。Lu1,歌手、作词,其作品有《男孩》《不能带你去》《自己做决定》等。