Lưu Hương Giang
Lưu Hương Giang
别名:未知性别:女地区:越南出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Lưu Hương Giang,越南女歌手,作品有《Get High》。Lưu Hương Giang,越南女歌手,作品有《Get High》。