Dasoul
Dasoul
别名:未知性别:男地区:西班牙出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Dasoul,歌手,代表作品为《 Maffio De Lao A Lao》《'É-l No Te Da'》《Déjalo》等。Dasoul,歌手,代表作品为《 Maffio De Lao A Lao》《'É-l No Te Da'》《Déjalo》等。