Oana Radu
Oana Radu
别名:未知性别:女地区:罗马尼亚出生地:罗马尼亚
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Oana Radu,罗马尼亚女歌手,代表作品为《TU》。Oana Radu,罗马尼亚女歌手,代表作品为《TU》。