อาร์ สยาม
อาร์ สยาม
别名:未知性别:女地区:泰国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:อาร์ สยาม,歌手,代表作品为《 เห็นนางเงียบๆ ฟาดเรียบนะคะ》。อาร์ สยาม,歌手,代表作品为《 เห็นนางเงียบๆ ฟาดเรียบนะคะ》。