Renzo Rubino
Renzo Rubino
别名:未知性别:男地区:意大利出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Renzo Rubino,歌手,主要作品有《Pop》《Ora》《Per sempre e poi basta》等。Renzo Rubino,歌手,主要作品有《Pop》《Ora》《Per sempre e poi basta》等。