Johnny Rey Diaz
Johnny Rey Diaz
别名:Johnny Ortiz性别:男地区:美国出生地:美国亚利桑那州
血型:未知生日:未知星座:未知职业:导演 / 演员 / 编剧 / 制片人 / 监制 / 摄影师
简介:Johnny Rey Diaz,演员、制片人、监制、导演、编剧、摄影师,代表作品有《独立日大电影》《邪恶小分队》《最后的抢劫》等。Johnny Rey Diaz,演员、制片人、监制、导演、编剧、摄影师,代表作品有《独立日大电影》《邪恶小分队》《最后的抢劫》等。