Hòa Minzy
Hòa Minzy
别名:未知性别:女地区:越南出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Hòa Minzy,歌手,主要作品有《Ăn Gì Đây 3》《Thư Chưa Gửi Anh》《Gửi》等。Hòa Minzy,歌手,主要作品有《Ăn Gì Đây 3》《Thư Chưa Gửi Anh》《Gửi》等。