Vetti
Vetti
别名:베티性别:女地区:韩国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Vetti,歌手,主要作品有《Blur》等。Vetti,歌手,主要作品有《Blur》等。