Heukggo
Heukggo
别名:흑꼬性别:男地区:韩国出生地:韩国
血型:未知生日:09月23日星座:天秤座职业:歌手
简介:Heukggo,歌手,主要作品有《너의 하루》《Left Lady》《Ma Girl》等。Heukggo,歌手,主要作品有《너의 하루》《Left Lady》《Ma Girl》等。