Thu Thuỷ
Thu Thuỷ
别名:未知性别:女地区:越南出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Thu Thuỷ,越南女歌手,作品有《Sẽ Thôi Khóc Vì Anh》。Thu Thuỷ,越南女歌手,作品有《Sẽ Thôi Khóc Vì Anh》。