Lần Đầu
Lần Đầu
别名:未知性别:女地区:越南出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Lần Đầu,歌手,主要作品有《Bảo Anh》等。Lần Đầu,歌手,主要作品有《Bảo Anh》等。