Yammo
Yammo
别名:未知性别:男地区:韩国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Yammo,歌手,作品有《100 Degrees》等。Yammo,歌手,作品有《100 Degrees》等。