PALGOU
PALGOU
地区:韩国成员: 未知
简介:PALGOU,韩国组合,主要作品有《Bed Trip》《Elephant》《Hold Me》等。PALGOU,韩国组合,主要作品有《Bed Trip》《Elephant》《Hold Me》等。