Emmi
Emmi
别名:Emily Joy Green性别:女地区:英国出生地:英国英格兰
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手 / 作曲
简介:Emmi,英国女歌手、作曲,代表作品有《Talk To Me》《Sleep On It》《My Kinda Swag》等。Emmi,英国女歌手、作曲,代表作品有《Talk To Me》《Sleep On It》《My Kinda Swag》等。