SAYMYNAME
SAYMYNAME
别名:未知性别:男地区:美国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:SAYMYNAME,美国男歌手,代表作品有《Swerve》《Inside Out》《Telephone》等。SAYMYNAME,美国男歌手,代表作品有《Swerve》《Inside Out》《Telephone》等。