Francesco Filice
Francesco Filice
别名:未知性别:男地区:加拿大出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:演员 / 制片人
简介:Francesco Filice,演员、制片人,主要作品有《红色谜团》《Wild Tales》《REV》等。Francesco Filice,演员、制片人,主要作品有《红色谜团》《Wild Tales》《REV》等。