Malina
Malina
别名:未知性别:女地区:保加利亚出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Malina,保加利亚歌手,代表作品歌曲《Oshte Palish》《Samo Tazi Nosht 》等。Malina,保加利亚歌手,代表作品歌曲《Oshte Palish》《Samo Tazi Nosht 》等。