Kishe
Kishe
别名:未知性别:男地区:其他出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Kishe ,歌手,主要作品有《Силуэты забытых снов》等。Kishe ,歌手,主要作品有《Силуэты забытых снов》等。