Barry Bernardi
Barry Bernardi
别名:未知性别:男地区:美国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:演员 / 制片人 / 监制
简介:Barry Bernardi,制片人、演员、监制,代表作品有《像素大战》《天生明星》《随波逐流》等。Barry Bernardi,制片人、演员、监制,代表作品有《像素大战》《天生明星》《随波逐流》等。

代表作品