Amole Gupte
Amole Gupte
别名:未知性别:男地区:印度出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:导演 / 演员 / 编剧
简介:Amole Gupte,演员、编剧、导演,主要作品有《恶棍无赖》《胡里节》《地球上的星星》等。Amole Gupte,演员、编剧、导演,主要作品有《恶棍无赖》《胡里节》《地球上的星星》等。