Erik Orsenna
Erik Orsenna
别名: Érik Arnoult性别:男地区:法国出生地:法国巴黎
血型:未知生日:03月22日星座:白羊座职业:编剧 / 作家
简介:Erik Orsenna,作家、编剧,主要作品有《印度支那》《艾尔丝小姐》《最后一幕》等。Erik Orsenna,作家、编剧,主要作品有《印度支那》《艾尔丝小姐》《最后一幕》等。