Simon & Garfunkel
Simon & Garfunkel
地区:美国成员: 未知
简介:Simon & Garfunkel,著名美国二重唱音乐团体,由保罗·西蒙与亚特·加芬克尔组成,活跃于1960年代。主要作品有《Hazy Shade Of Winter》《The Sound of Silence》《Mrs. Robinson》等。Simon & Garfunkel,著名美国二重唱音乐团体,由保罗·西蒙与亚特·加芬克尔组成,活跃于1960年代。主要作品有《Hazy Shade Of Winter》《The Sound of Silence》《Mrs. Robinson》等。
获奖经历:

1971年年度制作

1971年年度专辑

1971年年度单曲

1969年年度制作

1969年最佳流行乐队/组合