Yuna
Yuna
别名:Yunalis Zarai性别:女地区:马来西亚出生地:马来西亚
血型:未知生日:11月14日星座:天蝎座职业:歌手
简介:Yuna,马来西亚歌手。主要专辑有《Backpacking Around Europe》《After Midnight》《Dan Sebenarnya》等。Yuna,马来西亚歌手。主要专辑有《Backpacking Around Europe》《After Midnight》《Dan Sebenarnya》等。