Adrian Sina
Adrian Sina
别名:未知性别:男地区:罗马尼亚出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Adrian Sina,罗马尼亚电音歌手,代表作品有《Hold On》《I Can't Live Without You》《Angel》等。Adrian Sina,罗马尼亚电音歌手,代表作品有《Hold On》《I Can't Live Without You》《Angel》等。