Travis Garland
Travis Garland
别名:Travis Michael Garland性别:男地区:美国出生地:美国得克萨斯州
血型:未知生日:07月26日星座:狮子座职业:歌手
简介:Travis Garland,美国男子组合NLT的成员之一。Travis Garland,美国男子组合NLT的成员之一。