Lee Ross
Lee Ross
别名:未知性别:男地区:英国出生地:英国
血型:未知生日:未知星座:未知职业:演员
简介:代表作品为《情牵一生》《身份》《胖我创未来》代表作品为《情牵一生》《身份》《胖我创未来》