Newwy Patitta
Newwy Patitta
别名:林妮薇 / New Patitta性别:女地区:泰国出生地:泰国
血型:未知生日:08月26日星座:处女座职业:演员 / 歌手 / 主持人
简介:Newwy Patitta,演员、歌手、主持人,主要作品有《爱在拜城》等。Newwy Patitta,演员、歌手、主持人,主要作品有《爱在拜城》等。

代表作品