Morten Kaufmann
Morten Kaufmann
别名:未知性别:男地区:丹麦出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:导演 / 编剧 / 制片人
简介:Morten Kaufmann,制片人、导演、编剧,主要作品有《狩猎》《淘气天使》《难民》《潜水艇》等。Morten Kaufmann,制片人、导演、编剧,主要作品有《狩猎》《淘气天使》《难民》《潜水艇》等。