Daniel Ferguson
Daniel Ferguson
别名:未知性别:男地区:加拿大出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:导演 / 编剧 / 制片人
简介:Daniel Ferguson,制片人、编剧、导演,主要作品有《魂断新德里》《耶路撒冷》《朝圣之路》等。Daniel Ferguson,制片人、编剧、导演,主要作品有《魂断新德里》《耶路撒冷》《朝圣之路》等。